circulaire economie: zullen we nou eens echt aan de slag gaan?

Als we kijken naar de wereld van textiel en mode, zien we de markt krampachtig vasthouden aan het oude. Logisch: veranderingen hebben tijd nodig. In de tussentijd doen we ons best kleding duurzamer te laten lijken, terwijl het in werkelijkheid vaak gaat om schijnoplossingen. Hoe zit dat? 

lineaire of circulaire economie?

Kledingrestanten uit de oude, lineaire economie worden vaak circulair genoemd, terwijl daar schadelijke stoffen inzitten die niet geschikt zijn voor circulair gebruik. Ga je die recyclen dan ben je meer bezig met de oplossing van het afvalprobleem dan met de circulaire economie.

Zo ‘hoort’ werkkleding bijvoorbeeld te bestaan uit polyesterkatoen. Na gebruik wordt het polyester en de katoen gescheiden om ze vervolgens weer samen te voegen tot een nieuw product. Maar nu niet met standaard polyester maar gerecyclede polyester. Maar ook daarmee creëren we weer nieuw afval. 

maar hergebruik is toch goed?

Langer met iets doen, is natuurlijk goed voor het milieu. Maar wat we willen, is een volledig circulaire economie van zuivere grondstoffen die volledig en oneindig recyclebaar zijn. Pas dan kun je spreken van een duurzaam circulair systeem dat goed is voor de aarde en het milieu. 

Als we daar niet mee aan de slag gaan, zal decirculaire economie nog lang op zich laten wachten. 

ketenregisseur

Aarden is ketenregisseur van de volledig circulaire werkkleding Wear2wear. Samen met verschillende grote, internationale partners is een gesloten kringloop geformeerd, waarin de kleding keer op keer kan worden hergebruikt door upcycling.

overzicht