‘ Pellen we duurzaamheid af, dan resteert respect’

Erik Toenhake

pionier in pak

Hij begon als bioloog en na een zijstap in de financiële dienstverlening (waar hij een succesvol opleidings- en detacheringsbedrijf oprichtte) werd hij pionier op het gebied van duurzame maatpakken en circulaire werkkleding.

In 2010 lanceerde Erik Toenhake het eerste klimaatneutrale en eerlijk geproduceerde pak met als doel kleding eerlijker, schoner en duurzamer te produceren.,

vegan pak

Inmiddels zijn er vele vervolgstappen gezet. Op dit moment is Erik bezig met het ontwikkelen van een vegan pak. Een pak zonder dierlijke materialen. Ook houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van een volledig circulaire stof voor werkkleding. Zo is hij altijd op zoek naar nieuwe wegen en verbeteringen

betrokken met de wereld

Zijn beweegredenen komen voort uit zijn betrokkenheid met de wereld en zijn hang naar betere oplossingen als het gaat om verspilling en vervuiling. ‘We moeten meer rekening houden met de mensen in de keten, de dieren en de natuur’. Erik draagt bij aan een betere wereld. Hij heeft moeite met onrecht en zal nooit mensen misleiden om er zelf beter van te worden. Iets wat in de fashion helaas veel voorkomt: veel geld verdienen ten koste van anderen.

Erik Toenhake als gastspreker of gastdocent

Als leraar en trainer geeft Erik presentaties over de circulaire economie in de mode industrie. De complexe materie licht hij toe met simpele praktijkvoorbeelden. Zo laat hij zien wat er verkeerd gaat en wat er beter kan.

Meer weten? Klik hier voor het aanvragen van meer informatie.