partnerships

Wear2wear

Aarden is kernpartner van wear2wear. Wear2wear is een Europese coöperatieve samenwerking van gerenommeerde bedrijven die vanuit hun eigen discipline bijdragen aan de recycling en upgrading van circulaire stoffen.
Al in 2012 ontwikkelde Schoeller Textiles AG op verzoek van Aarden de eerste circulaire werkkledingstof Inspire. Sindsdien is het assortiment gegroeid tot bijna 10 verschillende stoffen geschikt voor een compleet (werk)kledingassortiment. In 2018 is van hieruit wear2wear ontstaan met daarin verschillende kernpartners en daaraan gelieerd meerdere systeempartners. Doel van wear2wear is het produceren en weer terugnemen van circulaire stoffen in de werkkledingsector middels een gesloten kringloop zonder afval.
wear2wear

Groene Zaken

Aarden is partner van Groene Zaken, een online platform gericht op duurzame ondernemers en consumenten.
groenezaken

Clean & Unique

Clean & Unique, opgericht door duurzame mode-expert Roosmarie Ruigrok,  is hét platform voor duurzame modemerken, designers, experts en leveranciers. Hier vinden ze elkaar en versterken ze elkaar. Aarden maakt sinds 2021 deel uit van dit vooruitstrevende platform.
cleanandunique

United Economy

United Economy is er voor ondernemers en consumenten met hart voor duurzaamheid. Voor bedrijven waar geld verdienen wordt gezien als middel, niet als doel op zich. De ambitie is dat alle waardegedreven mensen, bedrijven en organisaties in Nederland en daarbuiten op vanzelfsprekende wijze met elkaar verbonden zijn en elkaar economisch versterken. Circulair geld is een krachtig, verbindend middel, ondersteunend aan de ambitie voor een steeds grotere markt voor duurzaamheid. Bij Aarden kun je betalen met Uniteds of Ernhems Hert, twee betaal-eenheden vanuit United Economy die duurzame aankopen stimuleren.
unitedeconomy

REDD+

Het REDD+ Business Initiative richt zich op het behoud van tropisch regenwoud, het verbeteren van de sociaal-economische positie van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden en het langs die weg verminderen van CO-2 uitstoot. Het initiatief heeft een praktische insteek, waarmee Nederlandse bedrijven actief meedoen in de strijd tegen klimaatverandering. Dankzij REDD+ compenseert Aarden de CO2 uitstoot in de gehele keten. De collectie van Aarden is dan ook volledig klimaatneutraal.
reddplus

DOCKS

DOCKS staat voor Durven Ondernemen Centraal Klarendal & St. Marten. De leden zijn ondernemers die in deze wijken zijn gevestigd met een eigen bedrijf. Dit zijn voor een groot deel creatieve en ambachtelijke bedrijven die zelf hun eigen producten bedenken, ontwerpen en maken. DOCKS verbindt, versterkt en ondersteunt haar leden middels praktische dienstverlening, netwerkbijeenkomsten en evenementen en wil dat haar leden zich ontwikkelen in kwaliteit en economisch groeien. Zij legt verbinding tussen de diverse soorten ondernemingen om meerwaarde te creëren voor allemaal en levert zo een positieve bijdrage aan de wijkeconomie, de leefbaarheid van de wijk en de relatie met haar bewoners.

OKA

Ondernemers Kontakt Arnhem is de oudste en grootste ondernemersvereniging van Arnhem en behartigt de belangen van rond de 300 aangesloten leden. In die rol voeren zij de dialoog met de overheid en de politiek en nemen ze deel aan diverse overlegorganen die bijdragen aan het economisch klimaat in de stad. Daarnaast organiseert OKA netwerkbijeenkomsten voor haar leden met als doel het stimuleren van de lokale economie en het uitwisselen van kennis.
oka